Hallute 119 (1:19) JP

Före lagaskiftet hörde marken till Bomunds i Hammaren. Här bosatte sig omkring 1840 kardmakaren Lars Carlkvist från Sjonhem (1811-73) gift med Vilhelmina Johanna (1810-72), dotter till barnmorskan i När Sofia Blomberg. Mågen Karl Bergvall från Botels i Lau (1851) gift 1874 med Sofia Karlkvist (1844) blev näste ägare. Bergvall började som skräddare men blev 1885 hemmansägare genom att köpa Hallute 309 ASv samtidigt som han blev handelsman och drev en mejerirörelse i mindre skala. Vid lagaskiftet skulle Bergvall få en egen Hallutepart men manbyggnaden som låg vid vägkanten förstördes helt vid en eldsvåda. Familjen flyttade 1896 till Stånga och parten såldes och styckades 1899 i fem delar. Tomten där Hallute 119 JP ligger köptes av Johan Pettersson från Mickels 333 HP (1875-1956) som hade vistats i USA fem gånger och var gift med Vendla Eklund från Hägdarve 118 SJ (1888-1952). I början av 1910-talet uppfördes en ny manbyggnad något innanför platsen för det hus som brunnit. Från 1956 ägdes parten av den ogifta dottern Rut Pettersson (1908-75) och från 1970 av hennes bror Karl-Johan Pettersson (1919) gift med Vivi Pettersson från Väte (1922). Pettersson var den siste föreståndaren för Närs mejeri mellan 1952-68. Från 2006 är gården fritidshus och ägs av Eric och Marita Wahlberg från Stockholm.

402840 anl 06l 002 oskar nilsson hagdarve och rut pa mejeriet600 - Hallute 119 (1:19) JP
Lastbil framför vilken står Oskar Nilsson Hägdarve 1:3, född 1888, och Rut Pettersson Hallute 119, född 1908, som arbetade på mejeriet.