Närsholmen

Närsholmen (Foto: Paula Jakobsson)
Närsholmen (Foto: Paula Jakobsson)

Närsholmen är en 2 kvadratkilometer stor halvö inom När socken. Halvön är flack och de vidsträckta, gräsbevuxna betesmarkerna ger en nästan exotisk känsla av afrikansk savann avbruten av enstaka vindpinade enbuskar och tallar. Men i stället för giraffer och lejon strövar betande kvigor och vitkindade gäss omkring. Längst ut på halvöns södra udde står Närs vackra fyr med en obruten horisontlinje från norr till söder. Närsholmen är fågelskyddsområde och häckplats för ett antal fågelarter. Där finns också olika sällsynta växter och på våren mängder med orkidéer, som längre fram under sommaren ersätts av vidsträckta fält av blåeld. Halvön är ett mycket omtyckt strövområde och är lika spännande och vacker en vindpinad höstdag som under varma sommardagar eller månskensnätter i augusti.
Den sydligaste udden där fyren står var för inte så länge sedan en egen ö. Med landhöjningen skapades ett mönster av mycket karaktäristiska strandvallar när stormar slungade upp grus och sten. Dessa strandvallar, som fortfarande är klart synliga, strålar sedan samman där halvön är som smalast.

Närsholmen (Foto: Almgren Illustration)
Närsholmen (Foto: Almgren Illustration)

Förutom sina säregna landformer bjuder Närsholmen också på en spännande flora och ett rikt fågelliv. Ca 500 m norr om fyren där vägen delar sig växer fältvedeln, en ärtväxt med gula blommor i juni, som förutom på Öland i Sverige bara finns på Närsholmen. På halvön växer också orkidén Adam och Eva och i övrigt finner man arter som trivs på torra och kalkrika marker som blåklocka, gulmåra, axveronika och blodnäva. Och på sensommaren är en stor del av halvön nära fyren täckt av gul fetknopp, lila backtimjan och lysande fält av blåeld.
Norr om Närsholmen ligger Austerviken och här finns mycket föda för fågellivet i form av smådjur och växter. På Närsholmen häckar ungefär 45 fågelarter, bl.a. tofsvipa, strandskata, strandpipare, rödbena, storspov, skärfläcka, kärrsnäppa, brushane och småtärna och stora flockar av vitkindade gäss betar här varje vår och höst. Delar av halvön har tillträdesförbud under äggläggningen mellan 15 mars – 15 juli och under den här perioden bör man följa vägar och stigar.
Den ryske regissören Andrei Tarkovskys film ”Offret” från 1986 med bl.a. Erland Josephson och Allan Edwall i huvudrollerna är inspelad på Närsholmen där man också byggde ett hus som brann ner mot slutet av filmen.

Betande djur på Närsholmen (Foto: Paula Jakobsson)
Foto: Paula Jakobsson

Ända fram till 1700-talet var dagens Närsholme kringfluten av vatten. Det finns tidiga uppgifter om att Närsholmen lydde under klostergården i Roma och att den brukades till bete för munkarnas husdjur. År 1539 skall Romaklostret ha haft 330 får och lamm utsläppta på Närsholmen. I samband med reformationen indrogs klostrets egendomar till staten och förvandlades till Roma kungsgård men Närsholmen fortsatte att användas till betesmark. På 1700-talet uppfördes en holmvaktarstuga där en holmarrendator bodde med sin familj. År 1864 avstyckades Närsholmen från Roma kungsgård och blev ett hemman i När socken med staten som ägare och Domänverket som förvaltare. Den siste holmvaktaren avled 1918 och från och med 1920 uppläts betesrätten till bönder på När. Holmvaktarbostaden förföll gradvis och användes under 1940-talet som mål för övningsskjutning med artilleri. Ruinen som man passerar på väg mot fyren finns fortfarande kvar.
Närs fyr ute på Närsholmen har funnits sedan 1872. Redan tidigare fanns en stång som fungerade som sjömärke och gav udden dess namn, Stångudden. Men det finns ingen antydan om att den skulle ha haft någon form av fyrljus. Fyren med boningshus för fyrmästaren och fyrvaktaren och uthus uppfördes under sommaren 1872 och fyren tändes i december samma år efter en höst fylld av strandningar och haverier utanför Närsholmen. Fyren var sedan bemannad fram till 1961 då elektriciteten kom och fyren blev automatiserad. Fyren kom att spela en viktig roll under slutskedet av andra världskriget då båtar med flyktingar från Baltikum tog sikte mot fyrens ljus och efter ankomsten togs omhand av fyrpersonalen eller militär som var förlagd ute på Närsholmen.
Själva fyren förvaltas av Sjöfartsverket, fyrplatsen förvaltas av Fastighetsverket och hela Närsholmen av Naturvårdsverket. Föreningen Närsholmen arbetar med att ta fram förslag hur fyrplatsen ska kunna utvecklas till ett fågelskådarcentrum.
Fågelcentrum på Närsholmen – en förstudie
(SW)
map Karta till Närsholmen