Rikvide 623 (1:12) HL

Partens tre första ägare hette alla Johan Johanson och deras tid som bönder varade i drygt 100 år. Den förste Johan Johansson junior (1721-87) uppförde huset på Rikvide 623 HL. År 1746 gifte han sig med Brita Hansdotter från Hägdarve 1:3 TN (1726-89). Näste Johan Johansson (1750-1821) gifte sig 1778 med Brita Nilsdotter från Mickels 607 OH (1757-1831). Så följde den tredje Johan Johansson (1784-1852) gift 1809 med Stina Hansdotter från Hägdarve 110 AN (1789-1848). Dottern på gården Brita Johansdotter (1814-57) gifte sig 1835 med Johan Petter Persson från Frigges 348 RJ (1812-43) och man förvärvade också en gårdsdel från Hallbjänne, vilket gjorde att han tog sig namnet Hallander. Men 1843 drunknade Johan Petter när han ensam i båt reste från Ljugarn till När. Brita gifte om sig 1847 med Lars Fredrik Nilsson från Bondarve i Fole (1822-92) och när Brita avlidit gifte Lars Fredrik om sig 1862 med Birgitta Stina Nilsdotter från Stora Vikarve i Viklau (1822-1910). Lars Fredrik var nämndeman och mycket aktiv i socknens angelägenheter, bl.a. som ordförande i kommunalnämnden 1863-66. Men redan 1865 började Rikvidegården splittras i olika delar och på 1880-talet delades parten upp i fem delar. Största delen tillföll den ogifta styvdottern Stina Hallander (1839-1924). År 1906 kom nästa styckning då bonden Lars Gardell vid Bomunds ï Hammaren 522 AH fick en stor andel. År 1919 övertogs gårdstomten av När Baptistförsamling och fram till i början av 1930-talet användes manbyggnaden som kapell och möteslokal. Då övertogs huset av Valter Kristiansson från Fie i Lau (1901) gift 1927 med Svea Hård från Hemse (1904) som köpte Hallbjärs kvarn 350 m längre bort och etablerade sig som mjölnare. När Kristiansson 1946 tog i bruk en ny eldriven kvarn vid Hallute flyttade familjen dit. Näste ägare av Rikvide 623 HL blev småbrukaren Harald Larsson från Hallbjärs 619 RL (1909-82) som var gift med Hilda Larsson från Frigges 342 SL (1913-85). I dag ägs gården av sonen Lennart Larsson som bor ensam.

398008 dj 01a 011 br llop kristiansson o gahm.600 - Rikvide 623 (1:12) HL
Bröllop mellan Birgit Kristiansson Rikvide 623, född 1931, och Arne Gahm Fardhem.
LL 01A 009 Gilbert Larsson - Rikvide 623 (1:12) HL
Gilbert Larsson Rikvide 623, född 1943, son till Hilda och Harald Larsson och bror till Lennart Larsson.