Rikvide JL

I början av 1720-talet köpte bonden Johan Fransson vid Mickels 607 OH en tredjedel av Rikvide hemman. Den blev bebyggd som en egen part och kallades ”lilla Rikvide”. Den förste innehavaren från slutet av 1730-talet var troligen Johan Johansson senior (1713-64), son till Johan Fransson. År 1741 gifte han sig med Anna Jonsdotter från Kauparve i Lau (1717). Ytterligare två Johan Johansson följde. Den förste var sonen Johan Johansson (1743-71) gift 1769 med Margareta Mattisdotter från Alvare 422 AT (1741-79) men han dog redan 1771. En vecka efter dödsfallet föddes en son Johan Johansson (1771) som värvades till flottan för 1790 års krig mot Ryssland. År 1772 gifte Margareta om sig med Mikael Larsson från Nickstjups (1735-90). Men Margareta gick bort 1779 och sedan levde Mikael kvar som inhysesman till 1790. Ny ägare blev från mitten av 1780-talet Bengt Johansson (1745-86) son till Johan Johansson senior och gift 1773 med Gertrud Cristensdotter från Salands i Linde (1748-1814). Han hade varit sågare vid Hallute såg tills det blev dags att överta födelsegården. Men Bengt dog efter bara något år och änkan gifte om sig med Anders Hansson från Maldes 330 EnP (1757-95) men efter bara något år flyttade familjen till Liffor 259 EJ. Under åren 1789-90 ägdes gården av holmvaktaren Olof Jakobsson-Högström på Närsholm (1746) men 1791 flyttade han och familjen till Västerhejde. Åren 1791-92 hette bonden Nils Johansson från Kauparve i Lau som var gift med Anna Johansdotter som fötts på gården (1750). År 1793 övertogs gården av Lars Mickelsson-Ricksten (1772-1825) som också var född på gården och som tagit sig namnet sedan han 1789 tagit värvning i flottan. År 1795 gifte han sig med Stina Larsdotter från Öndarve 853 LT (1773-1829) och därefter gick gården i arv inom familjen. Sonen Lars Larsson (1796-1855) gift 1826 med Lena Catarina Nilsdotter från Starrlause i Stånga (1804-80) övertog parten i mitten av 1820-talet. Även näste bonde hette Lars Larsson (1827-99) gift 1856 med Greta Stina Persdotter från Bomunds i Hammaren 514 AP (1828-1916). År 1890 övergick parten till sonen vid gården Jakob Larsson (1862-1935) gift 1889 med Maria Persdotter från Bomunds i Burgen 802 IP (1864-1933).  Vid laga-skiftet 1899 blev man ålagda att flytta långt öster om gården men eftersom Bomunds i Hammaren 692 ÅL samtidigt var obebott och låg nära gårdens mark köpte Larsson den parten och bosatte sig där. Därmed upphörde Rikvide JL som egen part.