Fågelskådning

Fågeltorn i vid Närsån

fagelskadning
Nu har möjligheterna till fågelskådning förbättrats med två fågeltorn på bägge sidor av Närsåns mynning vid havet i Laus viken. För att komma till det norra tornet som ligger på Lau-sidan av ån följ vägvisarna mot Närsakar. För att komma till det södra tornet åk mot Nabben. Följ skyltar. Även den som inte är så bevandrad bland fåglar har glädje av att ta sig till platserna och njuta av den underbara utsikten.

Närsholmen

Närsholmens fågelreservat erbjuder många möjligheter till fågelskådning. Där kan den fågelintresserade stöta på storspov, silvertärna, småtärna, skärfläcka, kärrsnäppa och brushane. Det grunda vattnet och strandängarna gör Närsholmen till ett perfekt tillhåll för vadare och änder. I anslutning till Glasskär rastar stora mängder vitkindande gäss under vår och höst. I dessa flockar kan man under andra halvan av april ibland få syn på den mycket sällsynta och va
ckra rödhalsade gåsen.

Lausvik

fagelskadning2
Lausvik är en grund havsvik med grunda bankar av sand och lera som delvis blottas vid högvatten. Viken tillförs finkornigt material från Närkån som har sin mynning i södra delen av viken. Under vår och höst rastar stora mängder gäss, vadare och änder här. Området är en av de fågellokaler på Gotland, där störst antal fåglar kan ses vid ett och samma tillfälle under flyttningen. Vintertid är området omtyckt av skrattmås och fiskmås. Till områdets regelbundna häckfågelfauna hör grågås, gravand, snatterand, kricka, skedand, skärfläcka, större strandpipare, tofsvipa, storspov, rödbena, enkelbeckasin, fiskmås, silvertärna och småtärna.

Närsån – Dam

Vid sockenmagasinet bortom kykrogården börjar en naturstig, Linnéstigen, som går utmed Närsån. Där kan man vinter och vår se strömstare. Har man tur kan man även få syn på kungsfiskare. Men, ta hänsyn till fågellivet, särskilt under perioden april-juli och håll er till stigar och vägar.
Länk fågelskådning i När www.gangvidefarm.se/skadarhelg