Kontakta

För information om hemsidan och för publicering av bidrag kontakta narinfo@nar.se eller direkt till vår hemsideansvarig Hannah Jakobsson på hannah.jakobsson@live.com.
För kontakt med När hembygdsförening vänd er till någon av oss i styrelsen:

Ordförande Göran Olofsson, 070-956 17 72, goranolofsson57@gmail.com
Vice ordf Ellvy Nilsson, 076-308 71 54, ellvy.nilsson@live.se
Kassör Conny Hörnsten, 49 29 20, 070-550 93 67,  hornsten@telia.com
Sekreterare Kickan Karlsson, 49 20 24, 073-184 09 22, kickan@gangvidefarm.se
Ledamot Eva Bülow, 072-544 21 32,  evably@gmail.com
Ledamot Jan Nilert, 070-950 19 83, jan_nilert@yahoo.com
Suppleant Rosita Erlandsdotter, 073-639 96 25, r.sita@telia.com

Bli medlem eller förnya ditt medlemskap i När hembygdsförening genom att betala medlemsavgift 125 kr/person, 250 kr/familj med barn upp till 18 år och 18-25 år 50 kr
på plusgirokonto 120 45 72-0