Östkustleden

Midsommar 2020 invigdes Östkustleden. Det är en vandringsled som sträcker sig från Anga i norr till Närsholmen i söder. Leden är markerad med orangea ledmarkeringar. Leden drivs av utvecklingsbolagen: Nygarn, Ljusa Udden och Virudden. Sträckan i När går från Närsakar till Närsholmen.

Dricksvatten finns vid de flesta fiskelägena, toaletter finns än så länge endast vid Närsakar. Förhoppningsvis kommer en toalett också komma upp vid Lillvik under sommaren 2021.

För mer info se östkustleden.se