Östkustleden

Vandringsledens dag

Den 11 september arrangeras det årliga evenemanget i Sverige: Vandringsledens dag. På Gotland är den i år förlagt till Östkustleden. Tidigare år har evenemanget samlat många hundra människor och med det ökade intresset för vandring så hoppas vi på ännu fler den här gången.

Länsstyrelsen kommer att hålla guidning vid nyligen renoverade Kaupungs Slott i Ardre, och eventuellt i ett par av Naturreservaten där leden passerar. De kommer också att ha bussar som utgår från Ljugarns strand, där en buss går söder ut till Närsholmen med stopp på vägen och den andra går norr ut till Anga prästänge, med stopp på vägen.

Föreningen Östkustleden kommer att vara ute längs leden och informera och hjälpa vandrare som kommer under dagen. Vi kommer också att ha en egen guidning på Kulturstigen på Laus Backar.

Vill din förening, skolklass eller du själv göra något längs med leden denna dag? Guidning av växter, historia, sälja kaffe eller grillad korv? Låt oss veta.

Kontakta någon av oss nedanstående: Östergarnslandet: Eva Engström, 073 62 000 41, eva.engstrom318@gmail.com Ljugarn, Ardre, Alskog: Peter Norman: 070 976 46 15, p.norman@telia.com Lau: Gunnar Mannervik, 072 743 11 17, gunnar.mvik@gmail.com När: Ann Jakobsson, 070 938 41 75, ann.jakobsson@gmail.com

Samma dag arrangeras även årets ”Landsbygdskalas” vid Skags Gård 14 -17. GUBIS 10 år. Mer utförligt program för dessa båda tillställningar kommer senare.

Midsommar 2020 invigdes Östkustleden. Det är en vandringsled som sträcker sig från Anga i norr till Närsholmen i söder. Leden är markerad med orangea ledmarkeringar. Leden drivs av utvecklingsbolagen: Nygarn, Ljusa Udden och Virudden. Sträckan i När går från Närsakar till Närsholmen.

Dricksvatten finns vid de flesta fiskelägena, toaletter finns än så länge endast vid Närsakar. Förhoppningsvis kommer en toalett också komma upp vid Lillvik under sommaren 2021.

För mer info se östkustleden.se