Natur- och kulturstig i Linnés fotspår längs Närsån

blommaLinnestigen
Nattviol (Foto: Almgren Illustration)

En Natur- och Kulturstig i Linnés fotspår invigdes 2007. Den är indelad i tre etapper som tillsammans är fem och en halv kilometer. Stigen börjar vid sockenmagasinet bredvid kyrkogården, där finns parkering och två picknickbord. Pilar visar vägen ner mot Närsån som man korsar och sedan följer upp mot Dambron, där det finns en fin rastplats med vindskydd, picknickbord, grill och torrdass. Leden fortsätter upp längs ån till Jägarbron, där nästa picknickbord finns. För en kortare vandring finns här möjlighet att korsa ån och ta stigen tillbaka på andra sidan ån, annars fortsätter man genom skogen och vidare på den gamla vägen fram till Gannor bro, som ligger i Lau socken. Gå över bron och fortsätt längs den gamla stentunen, över öppna orkidémarker till det första bronsåldersgravfältet. Här finns två picknickbord. Härifrån kan man antingen fortsätta ut över alvarmark och in genom lågväxt skog till det andra stora gravfältet – eller ta en genväg via ett mindre gravfält direkt fram till det stora. Sedan går vandringen genom gamla betesmarker tillbaka på andra sida Närsån mot Jägarbron och till Dambron och vidare mot kyrkan och startplatsen.

linnesstigen_solas
Linnéstigen (Foto:Sola Larsson)

Sommaren 2013 rensades både åkanter och åränna i Närsån. Fortfarande 2015 kan man se tydliga spår efter detta och arbete pågår att jämna ut vissa ställen längs åkanten. Med tiden kommer förhoppningsvis de mest påtagliga spåren efter rensningen att växa igen. Hembygdsföreningen ha med stöd av Skogsstyrelsen röjt och stängslat området längs stigen så att det fr o m sommaren 2015 kan betas av lamm och hästar i syfte att undvika att det gamla kulturlandskapet växer igen. Det är en varierande och upplevelserik vandring som bjuder på kunskap om såväl växter som kultur och fornminnen. Längs stigen finns information om ett femtiotal växter uppsatta på skyltar, varav 21 är handkolorerade. De illustrerade växterna är återfunna av ekologen Inga-Lena Östbrant som har gjort en kartläggning av vilka växter som fanns när Carl von Linné besökte När 1741 på sin gotländska resa.
Ett mycket informativt häfte på 40 sidor finns att köpa för 20kr vid startplatsen och Dambron. Med häftets hjälp kan man på egen hand botanisera längs stigen.

linnestigen reflex 200x197 - Natur- och kulturstig i Linnés fotspår längs Närsån
Reflexbanan längs med Linnéstigen (Foto: Erik Kocken Wennerholm)

Sedan december 2021 finns det en reflexbana upprättad längs med Linnéstigen upprättad av Erik Kocken Wennerholm. Reflexbanan finns längs Linnéstigens längre sträckning på ca. 5 km (motsols) för alla joggare och vandrare med pannlampa eller ficklampa som vill utforska spåret även o mörkret.
map Karta till Linnéstigen