Alvare (1:8) SL (Matisse 192)

Redan vid mitten av 1750-talet uppstod en liten bostad i ”Alvare Betning”, som blev en föregångare till Alvare 1:8. Dit kom Catarina Hansdotter från Alvare 447 EJ (1723-73) som 1754 gifte sig med båtsmannen Nils Persson från Husarve NM (1731-97). Catarina dog tidigt och Nils gifte om sig med Barbara Mårtensdotter från Rigges JH (1727-93) och sedan blev det ett tredje gifte för Nils med änkan Elisabet Olofsdotter från Bomunds i Hammaren 514 AP (1741-1817). När Nils Persson gick bort 1797 gifte sig Malena Mårtensdotter, född vid Alvare 435 BS (1766-1802), med Per Matsson Junior från Smiss JL (1773-1808) och fick då en gårdsdel och bosatte sig i det nästan tomma båtmansbostället. Per blev änkeman redan 1802 och gifte året därefter om sig med Malena Matsdotter från Ardre (1768-1852). När Per dog 1808 var den enda kvarvarande arvingen den lilla dottern Brita Catarina (1802-76). Som förmyndare och brukare av gården finner vi sedan Per Matssons styvfar Hans Hansson vid Smiss JL (1752-1831). År 1823 upphörde förmyndarskapet då Brita Catarina Persdotter gifte sig med Hans Fransson vid Hallsarve 198 TS (1800-60). Men paret bodde på Hallsarve.  Vid mitten av 1850-talet köpte Lars Ronkvist från Lillrone i Lye (1806-61) och hans hustru Anna Lena Olofsdotter från Botarve i Öja (1802-64) bostaden. De hade kommit till När redan på 1830-talet och Lars var anställd som prästmjölnare men blev efter köpet jordbrukare. Lars eller hans son Anton Ronkvist (1837-1914) uppförde ett nytt hem på den nuvarande platsen mittemot Matisse gård. Anton blev 1865 gift med Margareta Magdalena Olofsdotter från Bringes i Norrlanda (1843-1901). Dottern Anna Catarina Charlotta (1866-1913) gifte sig 1892 med Lars Tomasson från Alvare 422 AT (1860-1944). År 1914 tog deras son Svante Larsson (1893-1974) och hans maka Alva Olsson från Petsarve i Sjonhem (1891-1937) över gården. De fick 8 barn. Svante dog 1974 och gården övergick då till sonen Olof Larsson (1916-83) med hustru Ida. De bosatte sig senare vid Ekebys i Ganthem och bostället övertogs av sonen Lars-Olof Larsson (1950) och hans hustru Katarina Hedberg från Danderyd (1956), som 1989 flyttade till Hemse. I dag är gården fritidshus och har bl.a ägts av Ulf Norlén och sedan av Bengt-Åke och Malou Magnusson. År 2005 köptes huset av ett par från från Lidingö, som i slutet av 2015 såldes det till en annan familj. Postadressen till Alvare 1:8 är Matisse 192.