Hallute 115 (1:20) LO

Lars Olsson från Gangvide 505 JO (1856-1918) gift med Hanna Johansdotter från Mickelgårds 393 JL (1862-1928) bosatte sig på Hallute Gräsäng. Olsson var skräddare men blev även småbrukare. Omkring 1890 köptes mark av Hägdarve genom handlanden Krokstedt och 1899 ytterligare mark från Hallute 119 JP. Sonen Oskar Olsson (1890-1959) gift med Maria Sandstedt från Stockholm (1892-1975) tog över gården 1921. Olsson var också skräddare och det gör att huset fortfarande bland äldre Närbor kallas ”skräddarns”.  Nuvarande ägare är sedan 1960 sonen Lennart Olsson (1935) gift 1963 med Riitta Heinonen från Finland (1941).