Frigges

Strax sydost om gården finns omfattande lämningar efter mänsklig verksamhet. Längre österut ligger ett område med gravfält och i åkrarna runt omkring har man flera gånger hittat guldföremål.
År 1570 ägdes gården av Lauritz. Från bonden Per Olofsson på 1600-talet kan man följa släktleden ända in tills helt nyligen. Det finns ingen annan gård inom När socken där gården har behållits längre inom en och samma familj. Men på 1660-talet var Frigges delat i två hälfter. Vid skattläggningen 1745 var Frigges den näst efter Hemmor högst taxerade i När. Bebyggelsen på gårdsplatsen blev genom klyvningen i olika parter så sammanträngd att det uppstod problem. I olika omgångar genomfördes tomtdelningar och några av parterna flyttade efter laga-skiftet i slutet av 1890-talet till östra sidan av sockenvägen.