Hemmor 920 (1:36) LJ

Smedsonen Karl Karlsson, född vid Hallute 134 KÅN (1848-1918), flyttade när han gifte sig 1870 till Bomunds i Burgen där hans hustru Katarina Maria Bodin (1850-1927) var född. Man uppförde sedan ett eget hem vid vägen mot sjön där det sedan dess har legat. Karlssons gav sig i väg till USA och efterträddes av Olof Olofsson född i Burs (1849-1902) gift med Eva-Lisa Närsten från Galls 463 AN (1847-1902) som flyttade från sin part Hemmor OO när laga-skiftet ålade dem att flytta söderut. När Olof dog 1902 tog sonen Arvid Olsson (1878-1949) gift med Karolina Persdotter från Bomunds i Burgen 802 IP (1879-1952) över. Arvid kunde 1919 utvidga sitt jordinnehav genom att en intilliggande part lades ner och några år senare även en annan. Yngste sonen Ingvar Arvidsson (1912-56) tog över efter fadern 1940. Han var ogift och dog 1956. Före sin död sålde han gården till Lars Jakobsson född vid Hemmor 922 EJ (1933-2013)  och gift med Ida Enderborg från Garda (1932-2012). Men 1970 flyttade Jakobssons till Andarve 461 AT och sålde gården till Knut Bengtsson född i Stånga (1916-2003)  som hade parten Hemmor 934 KB alldeles intill och marken sammanslogs med dennes jordbruk. Gården övertogs sedan av sonen Göran Bengtsson (1947-2015) och hans hustru Lisa Thorén.