Dalbo AJ

På samma sida om vägen som Dalbo 460 JP men 100-130 m längre västerut uppstod det här bostället på 1850-talet och växte så småningom till att bli en mindre bondgård. Den förste innehavaren var arbetaren Per Paulsson- Söderdal från Skåls i Näs (1818-92) gift 1850 med Cristina Maria Olofsdotter från Frigges 342 SL (1815-90). Det blev sedan sonen Olof Niclas Söderdal (1858-83) gift med Lovisa Algren från Rikvide LA (1865-1909) som tog över 1882 men redan ett halvår därefter drunknade han vid fiske. Änkan Lovisa gifte om sig med August Jakobsson från Hallsarve 196 IN (1856-1908). När Dalboparten LK styckades köpte August mark och så uppstod ett litet jordbruk. Makarna dog 1908 resp 1909 och barnen gifte sig till andra gårdar varefter byggnaderna revs.