Maldes 330 (1:28) EnP

Anders Larsson (1715-94) gift med Dorotea Johansdotter vid Frigges 348 RJ (1718-96) var den förste ägaren till Maldes 330 EnP när de fick ¼ av Olof Larssons gårdshalva (se Maldes 320 GJ). Men 1746 eller 1747 skedde ett gårdsbyte när Anders med familj flyttade till Frigges och bonden därifrån Lars Larsson från Frigges 348 RJ (1696-1750) följde med sin son Hans Larsson (1724-79) och dennes hustru Gertrud Larsdotter (1719-97), som var född vid Maldes 320 GJ, och övertog Maldes 330 EnP. På 1770-talet övergick ansvaret till sonen Hans Hansson (1749-1825) gift 1771 med Catarina Jonasdotter från Öndarve 853 LT (1751-1803). För deras två vuxna barn hölls bröllop i dagarna två i november 1810. Sonen Jonas Hansson (1791-1828) gifte sig med Elisabet Johansdotter från Rikvide 625 GJ (1779-1854) och dottern Gertrud Hansdotter (1782-1857) gifte sig med sjömannen Carl Sandström från Öland (1782-1814). Jonas Hansson blev ny ägare men systern Gertrud bodde kvar i hemmet och gifte 1824 om sig sedan Sandström avlidit. Gertruds nye man hette Lars Andersson-Malmström (1797-1843) från parten Maldes 334 EG. När Jonas avlidit 1828 utan att ha några barn tog Gertrud och hennes man över. Därefter blev det Gertruds son i första äktenskapet Per Carlsson (1812-83) gift 1837 med Stina Lena Persdotter från Frigges 344 HJ (1809-72) som blev ny bonde. I mitten av 1870-talet gick ansvaret till ende sonen Hans Pettersson (1839-1916) gift 1863 med Olivia Olofsdotter från Frigges 342 SL (1841-1906). Vid laga-skiftet 1899 behövde ingen flyttning ske men senare uppfördes en ny manbyggnad på samma ställe. Efter Hans och Olivia kom turen till sonen Anton Pettersson (1877-1961) gift 1900 med Emma Olofsdotter från Siglajvs 842 RO (1874-1926). År 1924 gifte sig sonen Einar Pettersson (1901-87) med Ella Larsson från Frigges 342 SL (1904-78) och övertog gården 1936. Omkring 1960 övertogs även större delen av den mark som tillhörde Maldes 334 EG av sonen Gunnar Pettersson (1943-2002) gift 1965 med Irene Larsson från Bomunds i Hammaren 668 VL, som därigenom ägde nästan hälften av Maldes gård. I dag innehas gården av Gunnars änka Irene Pettersson som bor tillsammans med sonen Roger Pettersson.