Hallute 159 (1:39) MO

Fyrmästaren Edvard Gräsman vid Närs fyr (1872-1947), född på Gräsö i Roslagen, byggde sig en egen bostad efter pensioneringen 1936. Här bodde han med sin hushållerska från fyrmästartiden Agnes Pettersson från Folke 868 AN (1887-1976). När Gräsman dog 1947 såldes huset till ett par som återvände från USA, Oskar Häglund från Alvare 435 BS (1880-1950) gift med Anna Pettersson från Stenstu i Alskog (1885-1961). När Anna dog 1961 köptes huset av målaren Martin Olsson från Visby (1923-99) gift med änkan Margit Boberg från Östergarn (1911-72). Från 1981 ägdes huset av sonen och fiskaren Kurt Olsson (1953) och sambon Margareta Larsson (1954). Huset såldes i slutet av 2015 till Närs Handelsförening och är numera rivet för att ge plats för en utbyggnad av NärBodi (Hallute 161).

IMG 1 800x548 - Hallute 159 (1:39) MO
Hallute 159 MO där Kurt Olsson bodde och som revs för att bereda plats för utbyggnaden av NärBodi.