Nickstjups 241 (1:2) AP

Parten tillkom vid 1900-talets början då Elias Östman från Maldes i Stånga (1862-1942) efter att ha varit i Amerika och där gift sig med Kristina Persdotter från Hallbjänne PP (1846-1926) fick en liten manbyggnad från Hallbjänne som flyttades hit och tillbyggdes. Paret hade inga barn utan en brorsdotter till Elias från Stånga, Elin Nilsson (1883-1965) som 1926 gifte sig med Rudolf Olsson från Gläves i Burs (1884-1951) tog över gården. Näste ägare blev år 1952 mågen Axel Pettersson från Alvare 422 AT (1920-2013) som 1947 gifte sig med dottern på gården Anna-Stina Olsson (1928-99). Från ca 1980 hade sonen Thomas Pettersson tagit över driften av gården.