Haltarve NL

På vad som i dag är Nickstjups ägor och nästan mittemot Nickstjups 241 AP låg mellan 1820 och 1860-talet en stuga som beboddes av Mattias Lindell från Myrungs i Linde (1794) som 1817 gifte sig med Anna Maria Nilsdotter från Hallute ON (1797-1855). Lindell var byggmästare och lär ha byggt flera bostadshus i socknen. Sonen Anders Lindell (1818-43) gift 1840 med Greta Larsdotter från Lau (1812-89) drunknade efter bara tre års äktenskap – 25 år gammal. År 1860 flyttades stället till Haltarve jord ca 75 m söder om Haltarve 219 RJo. Där tog senare sonen och skräddaren Nils Lindell (1841-1920) gift med Anna Katarina Tomasdotter från Bosarve 168 AK (1840-1928) över och blev kvar till omkring 1900.