Hallbjänne 680 (2:1) AN

När Nils Hallin vid Hallbjänne 690 JL avlidit 1841 delades parten upp i flera delar. Den del som blev Hallbjänne 680 AN förvärvades av Johan Petter Persson-Hallander från Rikvide HL 623 (1812-43) och när denne omkom av Lars Nilsson från Fole (1822-92) som gifte sig med Johan Petters änka vid Rikvide. Men den förste som bodde på gårdsdelen var från 1864 sonen Anton Niclas Persson-Hallander (1841-66) som var gift med Maria Larsdotter från Gangvide 503 AK (1842-1929). Anton Niclas dog emellertid bara något år senare. Änkan Maria gifte 1868 om sig med Jöns Jönsson från Frigges 339 VP (1843-1922) och med en hemmansdel från Bomunds i Hammaren som tillköptes på 1870-talet hade man ett fungerande jordbruk. Sonen från Marias första äktenskap Lars Nilsson (1866-1940) övertog gården 1890 och var gift med Hulda Johansdotter från Mickelgårds 393 JL (1873-1962). Sonen Axel Nilsson (1908-83) gift med Annie Johansson från Haltarve 219 RJo (1913-92) efterträdde sin far och avled 1983. Under andra världskriget fungerade husets kök som logement. Annie sålde 1990 gården till Lars och Ewa Bülow från Stockholm, som är fastboende.