Haltarve 213 (1:7)

Marken där parten nu ligger tillhörde före laga-skiftet Matisse. Jakob Närdahl från Bjärges i Lau (1815-1903) gift 1846 med Maria Katarina Båtelsdotter vid Husarve NM (1817-69) blev bofasta här och huset byggdes i mitten av 1840-talet. Mågen Jakob Jakobsson från Maldes 320 GJ (1857-1939) gift med Augusta Närdahl (1857-1939) tog sedan över. Jakobsson var från 1895 och ca 40 år framåt klockare i När. Jakobsson fick jord från Haltarve gård och blev hemmansägare på egen jord. Parten övertogs 1920 av sonen Ragnar Jakobsson (1894-1971) gift 1931 med Alfhild Salmberg från Hallute 173 LS (1906-78). När Ragnar dött köptes gården av Axel Häglund vid Bomunds i Hammaren 522 och där bor nu hans dotter Maj Bergström och sambon snickaren Karl-Inge Siggelin.