Pavals

Olluff anges ha varit ägare till ”Poffuellss” år 1570. Mellan 1632-34 var gården öde men sedan fanns t.ex. bonden Olof Rasmusson på gården mellan 1648-63. Det var dock svårt att leva av en sådan liten gård och från slutet av 1600-talet och fram till 1720-talet vidtog en ny ödeperiod. I 1701 års handlingar anges gården ha varit belägen 300 m längre väster ut än i dag och gården anges ha varit kronohemman och öde. Strax norr om Pavals låg ett boställe på Hallbjärs mark och vid laga-skiftet kom dess tomt att tillhöra Pavals och blev 1936 avstyckad därifrån till Pavals 308 VH.