Haltarve 211 (1:8) JJ

När Haltarve gård delades i två parter (se Haltarve) kom Hans Classon (1786-1848) gift med Greta-Lisa Persdotter (1790-1861) att bo på den här parten. Därefter tog deras son Gustav Hansson (1816) gift 1844 med Stina Gertrud Johansdotter från Etelhem (1817) över. De efterträddes av mågen Ferdinand Kullberg från Allmunde i Burs (1840-1921) gift 1871 dottern Greta Lena Gustavsdotter (1844-1928). På 1880-talet tvingades Ferdinand att efter tio år som bonde lämna över till två Stångabor och flyttade till en stuga på Haltarve mark, senare Matisse FK. De nya ägarna sålde snart parten. En del övertogs av ägaren till Haltarve 253 KGP medan resten köptes av Nils Olsson från Bosarve 166 HN (1851-1916) gift 1886 med Lena Gertrud Melander från Öndarve AM (1852-1937).  I samband med laga-skiftet 1899 blev Nils ålagd att flytta huset till sin nuvarande plats och den gamla boplatsen kom sedan att tillhöra Nickstjups gård. Olsson köpte dock den mark där Haltarve gård tidigare hade legat. Samtidigt avstyckades vissa delar till andra gårdar. Olssons hade inga barn utan parten köptes ca 1930 av John Jakobsson från Liffride i Lau (1899-1979) gift med Linda Jakobsson från Maldes 320 GJ (1897-1996). John gick allmänt under namnet ”Gurk-John”. En dotter Alice Lenholm (1929) gift med Henry Lenholm (1922) som bodde i Lye övertog gården som användes som sommarhus. Sedan 2000 ägs gården av Anna-Carin och Marcus Johnson som är fastboende.

294537 ll 03a 012 600 547x800 - Haltarve 211 (1:8) JJ
John Jakobsson, född 1899 i Lau, gift 1926 med Linda Jakobsson från Maldes 322. År 1930 köpte paret Haltarve 211.
401422 anl 03a 004 haltarve johns hus.600 800x523 - Haltarve 211 (1:8) JJ
Haltarve 211 som byggdes i början av 1900-talet. Från 1930-talet och under många år ägdes gården av John Jakobsson och kallas därför fortfarande Haltarve Johns hus. I dag ägs huset av Anna-Carin och Marcus Johnson.
CT 03A 017NEW - Haltarve 211 (1:8) JJ
Haltarve 211: Nästan alla menar att det är John – Gurk-John – Jakobssons hus vid Haltarve och menar att flickorna på bilden skulle kunna vara Gurk-Johns döttrar, tvillingarna Rosita och Lisa Jakobsson, född 1928. Men då skulle fotot vara taget omkring 1940 och det ser äldre ut. Men det kan också vara från Gurk-Johns företrädares tid och då skulle kvinnan på bilden kunna vara Lena Gertrud Olsson, född Melander vid Öndarve 1852, gift med Nils Olsson från Bosarve 166. De hade inga barn så flickorna kan vara några släktingar.