Siglajvs

I gårdslängden för 1570 står inte Siglajvs upptagen utan där står i stället Lauritz Frigir. Detta innebär troligen att bonden vid Frigges var skattskyldig även för Siglajvs. Mellan 1611-31 ägdes gården av Lars och efter en ödeperiod 1638-44 köptes gården 1649 av Anders Hansson från vilken släkten på parten Siglajvs 848 KGJ kan följas. Som de flesta bönder i socknen hade Anders det mycket dåligt ställt mot slutet av 1600-talet och därför blev halva gården kronohemman före 1700. Gården delades också i två parter och år 1696 framträder Per Larsson som ägare till parten Siglajvs 842 RO. Några år senare lade kronan beslag också på den andra hälften av gården. De bägge parterna kunde dock senare friköpas. Vid storskiftet 1828 blev Siglajvs 848 KGJ ålagd att flytta sin ladugård med lada och tröskvandring en bit österut eftersom den med tanke på brandfaran låg alltför nära Botels ladugård på andra sidan vägen.