Smiss

En 1600-talsgård Smiss låg 200 m öster om vägskälet ”Bjergsände” i närheten av golfbanan. De tidigast kända ägarna var Knut år 1570 och Peder 1611-39. Sedan kom Vilhelm Dundi, som var kapten i de danska styrkorna på Gotland och som lön bl.a. hade avkastningen från en bondgård med namnet ”Smidtz”. I 1701 års handlingar anmärktes att gården varit öde i två år och den redovisades sedan som öde fram till i början av 1730-talet. Byggnaderna hade då med säkerhet raserats varför gården senare uppstod på en ny plats. På allmänningen vid Hambryan bodde en Bosarve-part, bonden Jon Larsson, som upptog och brukade även Smiss hemman från 1735. Från 1746 bosatte sig Olof Mattisson på hemmanet. Eftersom Bosarve inte längre utnyttjade boplatsen vid Hambryan kunde den införlivas med Smiss, vars gård kom att ligga 400 meter öster om den ursprungliga 1600-talsgården. År 1797 delades gården då Olof Mattissons dotterson, Olof, fick sig tilldelad halva gården, som i dag är Smiss 610 AL. I den ursprungliga gården bodde man kvar till i slutet av 1870-talet innan byggnaderna revs. Samtidigt såldes parten dels till vad som senare blev Smiss 602 YL dels till vad som blev Smiss 616 KL.