Dalbo (1:20) MP Andarve 358

Före laga-skiftet tillhörde stället Pilgårds hemman. Lars Gustav Djurman född vid Pilgårds 370 EL (1839-1916) och gift med Lena Nilsdotter från Alvare 447 EJ (1843-1905) slog sig ner i det s.k. Storänget från 1870 och bodde här till seklets slut. År 1902 flyttade man tillsammans med dotter och måg och stuga till Öndarve 354 RN. Ny ägare blev Karl Söderström från Rovalds 869 PH (1849-1933) och hans hustru Anna Katarina Hansdotter från Husarve EJo (1850-1936) som 1904 flyttade sitt bostadshus från Rovalds KS till tomten. Näste ägare blev sonen Oskar Söderström (1880-1967) gift 1912 med Olivia Gardell från Hallbjänne 516 TG (1882-1922). Jordbruket utökades genom att man 1919 köpte ett område från en Allmundpart. År 1944 gifte sig dottern på gården Elsa Söderström (1919) med Martin Pettersson från Gannarve i Gammelgarn (1916) och de ägde stället tills de 1963 flyttade till Visby. Huset blev sedan sommarhus och ägdes först av Karin och Karl-Gustav Agerman. År 1976 köptes huset av Harwey Andersson från Älvsjö (1928-2005) och hans hustru sedan  1969 Lillemor (1932) som varje sommar hade konstutställningar under namnet ”Konst i När”. Sedan 2007 ägs huset av Helen Nordenson (1945) och Jan Christer Nordenson.