Rikvide

Den gamla gården Rikvide – ”Rijckwede” – var belägen något nordost om de nuvarande parternas ladugårdar. Den äldste kände ägaren är Olof från cirka 1570. År 1611-17 nämns en Peder och efter honom kan man följa samma släkt genom elva generationer på den part som har namnet Rikvide 625 GJ. Detta gör Rikvide till en av de äldsta släktgårdarna på När tillsammans med Frigges. På 1740-talet klövs gården i tre lika parter. De två nytillkomna parterna byggdes ca 100 m sydväst om den gamla parten, som även den flyttade dit. Vid storskiftet 1818 låg därför manbyggnaderna mycket tätt tillsammans.