Galls

Ägaren Lauritz finns noterad från 1570. År 1651 köptes hemmanet av Botel Jakobsson och på 1670-talet var Galls delat i två parter mellan Botels söner Per och Jakob Botelsson i vad som senare blev parterna NH och 481 AS. Före 1700 övergick äganderätten till Galls till kronan. Senare tillkom några andra småparter.