Bomunds i Hammaren

År 1570 nämns Bertel som ägare. År 1641 köptes hemmanet av Lars Andersson som får anses vara grundare av släkten på Bomunds som bestod i några av parterna långt in på 1900-talet. Antalet parter har växlat. År 1800 var det fyra, 1900 fanns tio hemmansägare och omkring 1930 hela tolv parter. Sedan har antalet sjunkit igen. Dessutom har det under längre eller kortare tid funnits ett 15-tal småställen som legat på ofri grund men har räknats till Bomunds i Hammaren. År 1731 var ¾ av gården kronohemman medan ¼ ägdes av bönderna själva. Men år 1744 var hemmanet helt fritt. De fyra tidiga parterna låg sammanträngda på ett litet utrymme strax söder om Hallbjännes tomt. Men vid storskiftet drogs nya vägar – kvior – och två av parterna blev ålagda att flytta. Några år senare – i augusti 1834 – inträffade den stora eldsvåda som ödelade uthus och ladugårdar för sex parter vid Bomunds och Hallbjänne. Detta ledde till att ytterligare en part flyttade ut.