Pilgårds

Den förste bonden på ”Pillegardz” år 1570 var Lauritz. Det är möjligt att gården tidigare låg i Pilgårds Storänge 800 m norrut på andra sidan landsvägen betydligt högre över havsytan och där skall det ha funnits en husgrund. År 1630 såldes gården av landshövdingen Jöns Höök till bonden Hans vid Hemmor och 14 år senare såldes gården till den danske hamnfogden i Närshamn, Hans Pedersson. Lars Persson (1654-1734) gift 1696 med Annika Persdotter blev stamfar för släkten vid Pilgårds och efter hennes död gifte han om sig med änkan Maren Mickelsdotter från Hägdarve 1:3 TN (1655-1734). Lars dog 80 år gammal 1734. Sonen Lars Larsson (1703) gift 1729 med Brita Tomasdotter från Vanges i Burs (1704-64) tog över men femton år senare försvann han ur längderna. Brita gifte om sig med Gabriel Jakobsson-Lindbom från Bomunds i Burgen (1711-64). Gården, som var en av de minsta i socknen, friköptes för 40 daler på 1760-talet. Sonen Jakob Gabrielsson (1746-1775) gift 1764 med Bodilla Olofsdotter från Bosarve (1738-1806) omkom 1775 när han skulle ge sig ut på årets första fisketur. Änkan Bodilla gifte 1776 om sig med Jakob Jakobsson från Hägdarve 1:3 TN (1750-84) men även han dog tidigt. Bodillas äldste son Gabriel Jakobsson-Pilberg (1767) innehade gården några år kring 1790 men gifte sig 1794 till Snausarve i Lau. Det blev sedan näste broder som fick överta Pilgårds, nämligen Jakob Jakobsson (1773). Men även han blev några år senare 1799 gift till en gård i Burs – Kålmans. År 1800 blev så mågen Per Olofsson från Småland (1774-1802) gift 1795 sig med dottern Maja-Brita Jakobsdotter (1770-1804) ny bonde. Men Per fick dåligt rykte för ohederlighet och 1802 avled han av en skottskada vid ett bråk med sjömän från Rone. Änkan försökte rädda gården genom att gifta om sig men året därefter avled hon bara 33 år gammal och den nye bonden Olof Andersson från Garda flyttade från socknen. Kvar på gården blev gamla Bodilla och tre små pojker. Efter några år när andra bönder förestått gården tog en av Pers pojkar, Jakob Persson (1797), över ansvaret men blev bara kvar några år innan han flyttade till Ala.