Frigges JL

En av sönerna till Nils Fransson vid Frigges 348 RJ var Clas Nilsson, som troligen var född på 1680-talet och blev skeppare. Han gifte sig 1718 med Magdalena Larsdotter Lundberg från Broa i Halla (1699-1759) och bodde vid Hallute. Hemmet vid Frigges hade övertagits av brodern Johan men denne dog redan 1721 och då återkom Clas och övertog Johans halva del varigenom parten JL skapades. Vad som hände med skepparen Clas vet man inte men 1733 gifte änkan Magdalena om sig med skräddaren Jakob Persson-Myrberg om vilken man inte heller vet så mycket. I slutet av 1750-talet vidtog skepparesonen Clas Classon (1732-1801) gift med Malena Tomasdotter från Siglajvs 842 RO (1730-1804). Därefter följde ytterligare två generationer Clas Classon. Den förste Clas (1772-1857) var gift 1795 med Catarina Andersdotter från Siglajvs 848 KGJ (1770-99). När Catarina dog gifte Clas om sig med Lisa Tomasdotter från Andarve 861 AT (1776-1840).  Så tillträdde ytterligare en Clas Classon (1795-1866) som bonde gift 1818 med Greta Larsdotter från Rikvide 625 GJ (1796-1859). I slutet av 1830-talet delades parten i två delar och halvbrodern Jöns Classon fick vad som blev Frigges 339 VP. Omkring 1860 efterträddes Clas av sonen Lars Classon (1826-74) gift med Brita Catarina Georgsdotter från Bjerges i Lau (1833-95). Lars dog redan 1874 och fram till 1890 var det Brita-Catarina och de två sönerna som förestod gården. Den äldste sonen Johannes Larsson (1861) gifte sig 1889 med Emma Hallander från granngården Frigges 345 AL (1872)  och övertog skötseln av gården 1890. Men under 1890-talet såldes parten till Johannes Jönsson som bodde i samma manbyggnad och var ägare till Frigges 339 VP. Hustrun Emma for till USA 1893 och Johannes bosatte sig vid Maldes 338 JL. Parten JL hade upphört.