Hallbjänne 516 (1:11) TG

Smeden Peter Gardell från Stånga (1837-1915) men uppväxt på Bomunds i Hammaren 522 AH på andra sidan vägen och nygift med Stina Maria Bolin från en Hallbjännepart – OB (1843-1934) bosatte sig här 1865 på från Hallbjänne avstyckad mark. Peter köpte sedan jord av sin svåger i slutet av 1890-talet och skapade parten Hallbjänne 516 TG. Gården övertogs av sonen Johan Gardell (1872-1931) gift 1904 med Dessa Olofsdotter från Bjerges i Lau (1879-1972) som ytterligare ökade på innehavet av jord varefter hans son Tyko Gardell (1912-2003) tog över. Jorden såldes sedan men bostället övertogs i slutet av 1970-talet av Kurt Enderberg från Fårö och hans maka Birgitta Holm och när de flyttade vidare till Hallbjänne 545 GJ övertogs gården 1983 av Gerhard Karlsson från Bro och hans maka sedan 1961 Ingegärd Holmer från Ösmo. I dag ägs huset av ett par från Stockholm och utnyttjas som fritidshus.