Tiricker

Tiricker finns inte med bland de äldsta gårdarna i socknen utan den nämns först 1648 då den klassas som öde. Men 1653 finns det folk på gården och ägaren hette Anders Nilsson och han var bonde till 1670-talet. Efter några andra namn nämns Olof Andersson som ägare 1696 men han var inte bonde utan båtsman och efter 1703 låg gården åter öde. Från år 1707 återfinns Olof Persson (1656-1736) med hustru Maria (1657-1737) som brukare till i början av 1720-talet. Bägge dog med bara några månaders mellanrum. Näste ägare var Jakob Mickelsson från vilken släkten sedan stannat vid Tiricker. Fram till 1840-talet bestod Tiricker bara av en part på vilken det dock fanns fyra andra boställen som söner från gården hade uppfört. Ett av dessa blev 1841 Tiricker 832 GN då jord avstyckades från hemmanet vid storskiftet. De tre andra ställena blev aldrig egna parter.