Hallute 144 (1:18) GK

År 1780 anlände familjen Classon från Mörlunda i Småland och fick bo vid ån till vänster om infarten med grindstolparna vid Hallute gård. De som kom var Olof Classon eller Dalström som han senare kallade sig, hans hustru Stina Ebbesdotter (1755-1811) och en dotter. Olof tog värvning i den artilleribataljon som sattes upp på Gotland och som 1788 skeppades över till Finland där han avled 1789. Parten ägdes sedan under några år av ”Olof Dalströms hustru”. Sedan övertogs den av Per Klingvall från Visby (1758-98) som var son till och adjunkt hos sin far kyrkoherde Klingvall i När. Han var gift med en dotter till handlanden Fåhreus, Magdalena (1759-1839). Under Per Klingvalls tid torde parten ha flyttats till sin nuvarande plats på andra sidan ån och med en bro mitt för prästgården. Klingvall ägde också en part vid Husarve. Efter Klingvalls död skötte änkan Klingvall under cirka tio år egendomarna innan de övertogs av kyrkoherden i När 1800-09 Jakob Bolin (1754-1809). År 1815 gifte sig vice pastorn i När Jakob Romdahl från Stora Rombs i Martebo (1789) med kyrkoherdens dotter Hedvig Maria Bolin (1794-1864) och övertog parten.  På 1840-talet överlämnades parterna, d.v.s. även Husarveparten, till sonen Jakob Romdahl (1816-83) gift 1836 med Stina Gertrud Gardell från Galls 481 AS (1812-91). Romdahl engagerade sig i nationalbeväringen och förestod utrustning och förråd vid När kompani fram till ca 1880. Han sålde ganska snabbt Husarveparten men utökade sin Hallutepart genom att köpa upp en part i närheten av Hallute gård. Men bara några år senare sålde han egendomen och köpte en gård Hägulds i i Garda. Ny ägare blev sjökapten Carl Fredrik Vallander från Anga (1814-72) gift med Margareta Allerding från Göteborg (1828-1915). År 1872 dog Vallander och ny ägare blev Olof Pettersson från Snevide i Havdhem (1850-1931) gift 1874 med Carolina Jakobina Hermanna Karlkvist från Binge i Väte (1850-1940). Mellan 1888-91 var Pettersson landstingsman. Vidare var han nämndeman och hade ledande befattningar i sparbanksstyrelsen. Hans jordbruk var också ett av de största i När. År 1927 överlämnades gården till dottern Agnes Pettersson (1885-1947) och hennes man Oskar Kullander från Liffor 259 EJ (1888-1955). År 1949 tog sonen Gustav Kullander (1922-2009) gift 1946 med Evy Pettersson från Botvalds i Ardre (1924-96) över. I dag äger sonen Lars-Erik – Lasse – Kullander (1948) och hans hustru Eva-Lis Hammarström (1948) gården.