Botels 455 (1:4) AB

Byggnaderna på den här parten ligger på vad som förr i tiden hette Botels humlegårdsäng 2 km från huvudgården. Den förste som bodde här var Anders Hansson (1775) från Botels 837AJ som tog sig namnet Bodin. Han var till yrket styrman och återvände till När 1806 efter lång tid på sjön och i utlandet. Han hade med sig en tyskfödd hustru Lovisa Dorotea Siedes (1778) och en fosterdotter. När Ryssland ockuperade Gotland 1808 var Bodin en av de Närbor som verksamt bidrog till Gotlands befrielse. År 1811 lämnade han och familjen socknen och man vet inte vart de tog vägen. Efter honom kom skräddaren och fältväbeln Anders Palmberg (1773-1840) och hans hustru Catarina Nilsdotter (1775-1832), bägge från Småland. När Catarina dog gifte Anders om sig med Catarina Mårtensdotter från Hägvalds i Linde (1797-1891). Efter Palmbergs död tog Jakob Kullin från Kulle 862 AD (1791-1875) gift med Magdalena Jakobsdotter från Botels 837 AJ (1791-1841) över gården efter att under lång tid ha varit bosatta på Kulle LP. Men efter Magdalenas död slutade Jakob som bonde och 1852 överläts gården till Olof Nilsson från Hallute ON (1809-59) gift med Lisa Gertrud Svensdotter från Utalskog i Alskog (1807-68). När Olof dog flyttade sonen och modern till den part man hade vid Dalbo 460 JP och ny ägare blev i stället Kullins måg Jakob Sjöström (1817-94) som var född på båtmansstället strax bredvid, Botels KR, och som hade bott på Kulle LP. Han var gift med Magdalena Elisabet Kullin (1816-1907). Sonen Johan Jakobsson (184-1933), som tog sig namnet Bodin och var gift med Laura Larsdotter från Heffride i Burs (1853-1939), övertog parten 1894. Paret fick sju barn och genom inköp tillkom ytterligare någon Dalbodel. År 1930 övertogs parten av sonen Anton Bodin (1889-1965) och när han dog ogift 1965 trädde systersonen Alex Bodin (1905-79) gift med Annie Jonsson från Rone (1900) till. Bodin var byggmästare och hade jorden utarrenderad. Efter Bodins död bodde Tommy Jakobsson och Carina Mårdbrink under några år på gården. Men 1989 köptes huset av Torsten Wenell  och hans hustru Christina som bor i Stockholm. År 2014 köpte sonen Oscar Olof Wenell som också bor i Stockholm huset av sina föräldrar.