Alvare 422 (1:9) AT

Den här parten kom till när Mattis Persson (1714-98) gift med Gertrud Nilsdotter från Frigges 342 SL (1713-47) fick halva Alvare gård på 1720-talet. Mattis var kyrkvärd och en av de fyra som förestod sockenmagasinet när detta hade byggts 1759. Sonen Per Matsson Senior (1744-1817) gift 1773 med Brita Persdotter från Sixarve i Burs (1751-1838) övertog parten 1790. Näste bonde blev sonen Mattias Persson (1780-1844) gift 1815 med Helena Tomasdotter från Hemmor i Lau (1784-1853). När brodern Petter Persson (1795-1846) 1823 gifte sig med Magdalena Larsdotter från Kelder i Linde (1785-1856) fick han halva parten. På 1840-talet dog de bägge bröderna och det blev en svår tid för de kvinnor som blev kvar på gården. När änkorna dött 1853 och 1856 var det bara tre flickor kvar.  Två av dem underhölls av socknen men den tredje Anna Mattisdotter (1820-1914) gifte sig år 1858 med sin kusin Tomas Larsson från Hemmor i Lau (1833-88).  I mitten av 1800-talet flyttades gården 350 m från Alvare gård till andra sidan av vägen. Näste bonde var sonen Tomas Tomasson (1864-1927) gift med Anna Persdotter från Gartarve i Gammelgarn (1877-1947). Från 1927 brukades gården av sonen Alfred Tomasson (1903-88) gift med Olivia Lindberg från Hultsjö i Småland (1898-1983). Alfred avled 1988 och då hade fyra år tidigare dottern Asta (1942) tagit över gården tillsammans med sin man Gustav Persson från Hässleholm (1930).  Gården såldes 2009 till Kjell Jansson som är bosatt i Stockholm men som tillsammans med sin hustru tillbringar en  stor del av året i När.

US 01A 041 800x424 - Alvare 422 (1:9) AT
Alvare 422 som under ett antal år ägdes av dottern Asta Persson, född Thomasson. I dag ägs gården av Gerd och Kjell Jansson.