Gangvide

I gårdslängden från 1570 kallades gården Sande med bonden Knut. Men 1611-20 ägdes gården av Jakob och hette då Gangvide. Efter 1699 blev Gangvide ödegård under några år. År 1715 inträdde en ny ägare Johan Danielsson (1663-1758) gift med Gertrud Olofsdotter (1667-1732), som före sin Gangvidetid varit båtsman med namnet Bönda. Hans ättlingar har hållit sig kvar vid gården alltsedan dess. År 1730 gifte sig en dotter Helena Johansdotter (1711-89) med Per Larsson från Hallsarve OA (1705-65) och de förde släkten vidare på parten 503 AK medan hälften av gården övertogs av en bror till Helena, Tomas (1715) , som fick en egen part Gangvide PP. Vid storskiftet låg de två parterna bredvid varandra och jordbruket hade ryckts upp. På 1830-talet återgick hälften av parten efter Tomas till Gangvide 503 AK och Gangvide PP gick gradvis nedåt för att helt upphöra 1900.