Matisse

År 1570 ägdes Matisse av Lauritz och sedan följer en rad ägarnamn som man inte vet mycket om. År 1653 var Mattisse ett av tre kronohemman som fortfarande fanns kvar i När och fram mot 1700 var gården helt öde. Men från 1703 återfinns Rasmus Persson (1676-1741) gift 1702 med Gertrud Jöransdotter (1675-1757) som brukare av gården. År 1741 övertogs gården av sonen Jöran Rasmusson (1714-68) gift 1741 med Lisbet Persdotter från Siglajvs 842 RO (1718-91). År 1763 kunde familjen friköpa gården för 100 daler. Efter Jörans död 1768 övertog sonen Per Jöransson (1744-1816) gift med Katarina Rasmusdotter från Alvare 441 VN (1747-1804) gården men efter några år delades den då Pers syster och hennes man erhöll vad som blev parten Matisse 247 ON. Parten efter Per bestod fram till 1921 då Johan Persson gift med Maria Boberg från Ala avled (se Matisse JP).