Hägdarve 137 (1:27) EN

Erik Nilsson föddes på Hägdarve 1:3 (Hallute 122) TN som i dag tillhör Hallute 124 AH (1910-68). År 1938 gifte han sig med Rut Johansson från Hemmor 223 KG (1912-2000) och bosatte sig i ett nybyggt hem. Nilsson var byggnadsarbetare, tröskskötare, drev taxirörelse och var trålfiskare. Han avled 1968 samma år som bostället friköptes och änkan Rut bodde kvar. Sedan 1989 ägs huset av sonen Peter Djurman och Irja Eriksson från Östergarn. På gården bor också sonen Dennis Djurman.