Husarve 410 (4:1) EJa

Den gårdsdel som 1835 avstyckades från Husarve 184 AV till Carl Ronander vid Hallute KR ägdes av honom och hans son fram till i slutet av 1870-talet. Ronander sålde sedan till arbetaren Petter Närsten från Galls 463 AN (1844-1913) gift 1867 med Hilda Danielsson från Atlingbo (1844-1900) som då blev hemmansägare och bebyggde sin Husarvepart. Senare kunde han förvärva ytterligare jord. Efter honom tog sonen Anton Närsten (1874-1936) gift med Anna Persdotter från Bomunds i Hammaren 526 KP (1873-1946) över strax efter 1900. Deras dotter Linnea Närsten (1904-87) gifte sig 1927 med Emrik Jakobsson från Maldes 320 GJ (1895-1996). Efter Emrik tog sonen Helge Jakobsson (1929-2005) över 1978. Huset köptes 1998 av Ada Mikhelsson och Kenneth Ringqvist som var fastboende. Under 2014 blev Tony Larsson och Laila Borvall nya ägare och är också fastboende.

178392 anl 01l 013 emrik o linnea jakobsson 517x800 194x300 - Husarve 410 (4:1) EJa
Husarve 410: Linnea Jakobsson, född 1904, gift 1927 med Emrik Jakobsson, född 1895 på Maldes 322
292633 anl 02a 034 600 200x142 - Husarve 410 (4:1) EJa
Husarve 410 med Emrik Jakobsson, född 1895 på Maldes 322, och Linnea, född Närsten på Husarve 410 år 1904, med sönerna Helge född 1929 och Robert född 1931. Idag ägs och bebos huset av Tony Larsson och Laila Borvall.