Bosarve 178 (1:4) KP

Den här parten bildades 1755 av Stefan Eliasson (1733-90) gift året innan med Malena Jakobsdotter från Folkes i Väte (1731-1805). Bebyggelsen låg då nära syskonparten OR. Näste ägare blev sonen Jakob Stefansson (1761-1823) gift 1786 med Maria Jöransdotter från Dalbo 485 KH (1760-1842). År 1808 gifte sig äldste sonen Stefan Jakobsson (1787-1856) med Dorotea Tomasdotter från Andarve 861 AT (1781-1833) och blev bonde på gården. Vid storskiftet omkring 1820 flyttades parten från sin gamla plats till sin nuvarande plats vid vägen i söder och huvudbyggnaden är från 1830 även om grunden är från 1700-talet. Stefan gifte om sig 1834 med Brita Maria Hansdotter från Kulle OH (1804-85). Äldste sonen Jakob Stefansson (1809-91) tog i början av 1850-talet över gården. Han var sedan 1842 gift med Maria Tomasdotter från Kulle 862 AD (1813-92). Fram till 1879 fungerade gården som gästgivargård och till 1885 som skjutstation. År 1877 övertogs gården av sonen Jakob Jakobsson (1845-1931) gift med Cristina Larsdotter från Gangvide 503 AK (1845-1924). Jakob förvärvade flera gårdsdelar i socknen, bl.a. Botels 837 AJ som överlämnades till sonen som blev bonde där. Jakob var samtidigt en mycket betrodd kommunalman – ordförande i kommunalnämnden 1884-99 – och ledamot av många nämnder och styrelser. Dottern Maria Jakobsdotter (1877-1956) gifte sig 1902 med Karl Pettersson från Tiricker 820 PP (1876-1932). De efterträddes 1931 av sonen Karl Pettersson (1907-84) gift med Annie Johansson från Domerarve i Rone (1906-88), vars bägge föräldrar kom från Frigges respektive Pavals i När. År 1973 övertogs gården av Anders Lindström från Visby som är gift med dottern på gården Berith. År 2016 flyttade Anders och Berith till Visby och gården övertogs av Olivia Ansin född vid Nickstjups 233 AN tvärs över vägen och Arvid Larsson från Fie i Lau. Olivia har startat ett bageri den gamla ladugården.

Bosarve Berit 740x800 - Bosarve 178 (1:4) KP
Det kanske äldsta foto vi haft på fotoutställningarna; Kaffekalas i trädgården vid Bosarve178 på 1870-talet. Till höger husfolket vid Bosarve Jakob Jakobsson (1845) och Kristina Jakobsson (1845), född Larsdotter vid Gangvide 503. I knäet på Jakob ett av familjens tre barn. De övriga är släktingar till Kristina.
BL L010NEW - Bosarve 178 (1:4) KP
Bosarve Gästgivargård samt skjutsstation i När omkring 1880
292637 bl l002 600 - Bosarve 178 (1:4) KP
Bild av Berith och Anders Lindströms Bosarve 178 taget ca 1918. På bilden från vänster husbonden Karl Pettersson, född 1876 på Tiricke 820, och hans hustru Maria Jakobsdotter, född 1877; dottern Anni född 1910; Marias mor Cristina Larsdotter, född 1845 på Gangvide 503; Karl och Marias son och Beriths far Karl Pettersson, född 1907; Marias far Jakob Jakobsson; född 1845; och drängen Elias från Burs.