Hemmor 928 (1:9) OL

Jacob Cristoffersson född vid Bomunds i Burgen 806 AP (1800-33) gift 1821 med Maria Katarina Jönsdotter från Folke 845 BS (1799-1873) bosatte sig omkring 1833 på jord tillhörande Hemmor i närheten av Herta. I samma veva dog Jacob och änkan hade en piga Eva Lotta Fastedt född i Östergarn (1817-87) som 1848 blev gift med Jakob Olsson från Tenglings i Etelhem (1820-1908) som blev arbetare på stället. Maria Katarina levde till 1873. Eva Lotta fick inga barn men en ogift syster till henne hade en son Jakob Petter (1857-1932) som övertog ställer när mostern dött 1887. Jakob kallade sig Jakob P Pettersson men bygdens namn på honom var ”Hauglands-Ols’ns Jako”. Jakob var gift två gånger med systrarna Anna Nesselkvist från Alskog (1852-88) och sedan 1889 med Selma Nesselkvist född i Vamlingbo (1868-1924) och fick sex barn. Boplatsen som var ett halvt tunnland avstyckades vid laga-skiftet som en lägenhet. Näste ägare blev mågen Vilhelm Lyander född i Burs (1888-1957) gift med Vilhelmina Pettersson (1890-1939). Vilhelm efterträddes 1953 av sonen Olof Lyander (1930-66) som omkom i en eldsvåda 1966. Huset blev sedan under ett antal år fritidshus. F.n. ägs huset av Charlotte och Lars Criwall, som byggt upp och startat hotellet och restaurangen Strandakar i närheten.