Dalbo

År 1611-20 nämns Joen som ägare till gården Daahlbo. Därefter kom sonen Anders Joensson och hans son som troligen hette Olof Dalbo. Omkring 1700 sker en delning i tre parter. På både 1701 och 1746 års kartor låg boplatsen 100 m väster om Dalbo brya. Efter 1850 sker en uppdelning i en mängd ägolotter som senare uppgick till elva. År 1900 var de fortfarande nio men antalet har sedan reducerats.

BL 03L 001 Dalbo missionshus 800x543 - Dalbo
Dalbo missionshus