Mickelgårds 177 (1:8) SO

Vid 1890-talets mitt byggdes ett hus i Mickelgårds Ekåker bredvid Huntorget på en jordbit som Gustav Fredin från Maldes 334 EG förvärvat. Där bosatte sig hans dotter Josefina Gustavsdotter (1863-1931) gift med skräddaren Vilhelm Olsson från Mickels 329 RJ (1862-1926). Sonen Sigurd Olsson (1889-1968) gift 1931 med Linda Karlsson från Rone (1902-83) tog över gården 1930. Olsson var under lång tid busschaufför på linjen När-Stånga. Sigurds syster Hilda Olsson (1896-1975) bodde kvar i huset till sin död. Sedan Sigurd avlidit bodde Linda kvar till sin död. Därefter ärvde sönerna Kjell, som bor i Nynäshamn, och Paul fastigheten och efter Pauls bortgång övergick hans ägandedel till hustrun Maj Olsson. Huset är i dag sommarhus för dem och deras familjer.

MB 08A 047 Hilda 800x530 - Mickelgårds 177 (1:8) SO
Hilda Olsson (1896) utanför Mickelgårds 177 vid hundtorg, där hon bodde till sin död 1975.
292968 mb 01a 007 600 - Mickelgårds 177 (1:8) SO
Vid ”Huntorg”. Observera planteringen i mitten. På bilden syns Sigurds Hilda Olsson Mickelgårds 177, född 1896.
CT 01A 029 Hilda Olsson - Mickelgårds 177 (1:8) SO
Barndomsbild av Hilda Olsson Mickelgårds 177 vid Huntorget, född 1896 och faster till Kjell Olsson. Död 1975.