Gangvide 513 (1:9) EO

Den här parten tillkom 1899. Då köpte Hans Larsson från Hallbjärs 613 JL (1861-1933) gift med Maria Larsdotter från Smiss 616 KL(1872-1942) en andel av Gangvide och bosatte sig på egen mark. Sonen Axel Larsson (1899-1985) tog över efter faderns död men förblev ogift. Ett år senare gifte sig hans syster Fanny Larsson (1911-80) med Evert Olsson från Öndarve 880 OO (1914-2014) som till en början främst ägnade sig åt fiske. Senare övertog han parten. Sonen Erland Olsson gift 1959 med Ann-Sofi Rådström från Stockholm var byggnadsingenjör och under en tid bosatt på fastlandet men återvände till Gangvide med familjen 1973 och drev gården fram till 1985. Då tog sonen Peter Olsson gift 1984 med Kristina Nilsson från Hemse över. Kristina är i dag styrelseordförande i socknens utvecklingsbolag Virudden.