Matisse 192 (Alvare 1:8)

(Beträffande den tidigare historien se Alvare 1:8). I dag är gården fritidshus med postadress Matisse. Den har under några år ägts av  ett par från Lidingö men såldes i slutet av 2015 till en annan familj.