Bosarve 174 (3:1) KS

Huset byggdes på 1860-talet av personer som var engagerade i den dåtida väckelserörelsen. Huset användes för deras möten och som privat skola. I mitten av 1860-talet övertogs ”missionsskolan” av socknen och blev småskola för de yngsta klasserna i den allmänna skolan. Huset tjänade som småskola ända fram till i slutet av 1950-talet. Bredvid skolan fanns en verkstad som såldes till Åke Tomasson från Alvare 422 AT (1925-63) som också köpte den lediga skolbyggnaden. Men Tomasson, som var ogift, dog genom en olyckshändelse vid nätfiske i Österviken 1963. Rörelsen och skolhuset övertogs då av Karl Selander från Möckleby på Öland och gift med Ylva Johansson från Hemmor 923 KG, som 1970 flyttade in i en nybyggd bostad på andra sidan vägen. År 1982 köptes huset av Ingvar Andersson gift med Marita Karlsson men stod tomt till dess det renoverades 1992 då familjen flyttade in från Lau. Ingvar Andersson driver bil- och traktorverkstaden.

YS 01A 014 - Bosarve 174 (3:1) KS
En vinterbild av vägen från Haltarve mot Bosarve 174 där KåGe Johansson, född 1916 vid Hemmor 223 på vänster sida om vägen, byggde upp en verkstad som man ser till höger. Där ligger i dag Ingvar Anderssons verkstad När Bil och Traktor.
YS 01L 014 - Bosarve 174 (3:1) KS
Bosarve 174: Den gamla småskolan med verkstaden övertogs 1963 av Karl Selander, född 1937 på Öland. Sedan stod huset tomt under många år tills Ingvar Andersson (1960) och Marita, född Karlsson 1960, renoverade det 1992 och övertog När bil och traktor. Den vita och röda bollen är reklam för Nynäs bensin.