Bote 556 (1:1) GJ

Ca 200 m från Garda-bornas fiskeläge Hammarnäs – eller Gardbostrand – låg från 1870-talet en bebyggd jordlott som tillhörde Bote i Garda. Genom ägoöverflyttning till När kom bostället 1952 att bli en fastighet med namnet Bote i När socken. Den förste innehavaren av Bote var från 1878 Jakob Johan Lauström född vid Gumbalde i Lau (1835-1918). Han var gift med Maria Stina Bolin (1833-1905) från en Bomunds i Hammarenpart nere på ”Vadi” – JB.  Lauström tjänstgjorde från 1857 som båtsman i Brakarls rote i Lau. Dottern Cristina (1864-1957) gifte sig 1887 med Jakob Jakobsson från Galls 481 AS (1860-1950) som förvärvade en hemmansdel från Hägdarve så att han blev bonde med ca 10 tunnland sandjord. Därefter kom sonen Gunnar Jakobsson (1901-85) som var gift första gången 1924 med Vendla Larsson från Frigges 342 SL (1900-31), som avled bara några dagar efter första dotterns födelse. År 1934 gifte Gunnar om sig med Ester Pettersson från Pilgårds 878 AP (1913-2006) och de fick fem barn. När barnen vuxit upp flyttade Gunnar och Ester till Esters barndomshem vid Pilgårds och huset användes som fritidshus för barnen. År 1990 såldes det till Jan och Annika Eriksson från Visby. I dag är huset fritidshus för Gunnar Andersson och hans fru Lena från Stockholm.

292642 laustr ms 600 - Bote 556 (1:1) GJ
Lauströms Bote 556 från ca 1903: (Bote i Garda som 1952 blev Bote i När). Skollärare Las Jakobssons födelsehus. På bilden från vänster: Emma Jakobsson, född 1890, dotter till Cristina och Jakob Jakobsson, blev gift Gardell vid Hallbjänne 516 och emigrerade till Amerika; Anna-Lena Jakobsdotter, född 1818 vid Galls 481 och faster till Jakob Jakobsson; Cristina Jakobsson, född 1864 och dotter till Lauström; Johan Lauström, född 1835 i Lau och båtsman i Brakarls rote och den förste ägaren till Bote; Jakob Jakobsson, född 1860 på Galls 481 och gift med Cristina. De två barnen i raden framför är Karin Jakobsson, född 1897 och gift Larsson vid Hallbjärs 619; och sonen Gunnar Jakobsson, född 1901, far till Las och Ingrid Wahlgren m.fl.