Hallute 171 (1:34) LP

Skräddaren Oskar Olsson på Hallute 115 byggde i början av 1930-talet ett stort kombinerat bostads- och affärshus i det NV hörnet av den s.k. ”sagbacken”. Fastigheten övertogs av handlanden Sven Berg från Stockholm (1889) gift med Hilma Viktoria från Ludvika (1890). År 1939 köptes affären av Lesley Pettersson från Stånga (1911-69) gift 1941 med Svea Nilsson från Heffinds i Burs (1915-2008). Lanthandeln vid Storbro var i drift fram till årsskiftet 1968/69. Då övertog Närs Handelsförening det befintliga lagret och verksamheten lades ner. Lesley Pettersson dog samma år och familjen flyttade från socknen. Huset ägs sedan 1973  av Karl-Erik Pettersson från Utalskog i Alskog gift med Nancy Johansson från Hallbjänne 545 GJ.