Hägdarve 403 (1:32) HP

På Hallbjänne kyrkäng, 250 m SV om kyrkan, uppstod på 1830-talet ett skräddareboställe som sedan utvecklats till dagens Hägdarve 403 HP. Det var skräddaren Per Nils Laurin från ett Hallutetorp – PL (1808-86)  gift 1838 med Dorotea Hansdotter från Hägdarve 110 AN (1813-86) som bosatte sig här utan att äga någon mark. Sonen Hans Laurin (1838-1918) gift 1875 med Anna Persdotter från Hägdarve 110 AN (1843-1932) fick en liten hemmansdel av Hägdarve till vilken kunde läggas en bit Husarvejord som fadern skaffat. Vid laga-skiftet förlades hemmansdelen kring Laurins hem och därmed skapades i praktiken Hägdarve 403 HP. Det blev en släkting till Anna, systersonen Hjalmar Pettersson född vid Hägdarve 106 EK (1871-1964) och gift med Hulda Ingmansson från Tjängdarve i Hemse (1870-1963) som övertog parten efter att dessförinnan ha vistats några år i USA. Under 1900-talet förvärvade man hemmansdelar från andra gårdar på När. Mellan 1924-27 var Hjalmar ordförande i kommunalnämnden. Efter Hjalmar trädde sonen Henrik Pettersson (1899-1991) gift med Hulda Nilsson från Rikvide 625 GJ (1897-1979) till år 1930. År 1966 övertogs gården av sonen Torsten Henriksson gift 1956 med Anna-Lisa Larsson från Smiss 616 KL. År 1983 blev det sedan sonen Lars-Inge Henrikssons tur att överta gården där han först bodde med hustrun Elisabet Henriksson och numera med Eva Henriksson.