Smiss 612 (1:11) IJ

Bostället uppfördes omkring 1860 av Jakob Petter Pettersson från Rone (1831-1927) gift 1856 med Catarina Elisabet Jöransdotter från Mickelgårds 181 OO (1828-95). Sonen Jakob Jakobsson (1862-1936) gift 1886 med Greta-Lisa Hansdotter från Husarve EJo (1858-1920) övertog sedan hemmet. När sonsonen Oskar Jakobsson (1891-1924) gift med Hildur Larsson från Smiss 610 AL (1884-1957) avled 1924 levde Jakob Pettersson fortfarande men gick bort tre år senare, 96 år gammal. Det blev Oskars hustru Hildur Larsson som under lång tid fick sköta hemmet. Boplatsen avstyckades 1937 så att den blev en egen fastighet vid Smiss. Fram till sin död 2014 sköttes gården av Hildurs son Ingvar Jakobsson (1923-2014) som var gift sedan 1965 med Birgitta Vallman från Nyköping (1940-2003). Därefter har Sören och Sola Larssons dotter Margareta Larsson köpt tomten för att bygga ett nytt hus.

IJ Sm 03A 003 800x600 - Smiss 612 (1:11) IJ
Flygfoto över Smiss 612 där Ingvar Jakobsson bodde till sin död.
IJ Sm 02A 004 Smiss 612 800x575 - Smiss 612 (1:11) IJ
Smiss 612 där Ingvar Jakobsson bodde till sin död. Nuvarande ägare är Margareta Larsson (1979) från Smiss 610
308298 ij sm 01a 001.600 - Smiss 612 (1:11) IJ
Birgitta Jakobsson Smiss 612, född Vallman Nyköping. Birgitta skjuthackar betor
SL 02A 048 2009 07 04 Ingvars traktor - Smiss 612 (1:11) IJ
Traktor som tillhörde Ingvar Jakobsson Smiss 612, född 1923 och död 2014. Fotot är taget 2009.