Öndarve 354 (1:13) RN

Parten tillkom 1900 då Oskar Nyman frånKrasse i Guldrupe (1872-1964) köpte en gårdsdel av sin bror Karl Nyman vid Öndarve 873 HO. Några år senare flyttade Oskar och hans hustru Katarina Djurman från Dalbo 358 MP (1869-1949) en stuga från hennes föräldrahem. En stuga som utgjordes av kajutan till ett skepp ”Buffalo” som förlist vid Närsholm 1893. Nyman var fiskförsäljare och reste med sin hästskjuts över hela södra Gotland och sålde strömming från Kapellet. Näste ägare 1925 blev sonen Ragnar Nyman (1900-85) som var gift med Astrid Olsson från Bönde i Lau (1909). Huset tillhörde familjen Nyman till 1983 när det köptes av Mikael Selander från Hemmor 221 KS. På gården bor också Tommy Thomsson född vid Öndarve 853 LT.